MENU Witamy O firmie Oferta DO POBRANIA Galeria Kontakt FAQ
Wigmet wrocław - Skup aut za gotówkę FAQ Kontakt Galeria DO POBRANIA Oferta O firmie Witamy

Złomowanie

pojazdów

Sprzedaż

części

FAQ

1. Chcę zezłomować samochód – jakich dokumentów potrzebuję?
Aby oddać pojazd do stacji demontażu niezbędne są:

  • dowód osobisty właściciela
  • dowód rejestracyjny pojazdu
  • karta pojazdu (jeśli została wydana)


2. Nie mam tablic rejestracyjnych – czy mogę oddać samochód do kasacji?

Tak, ale w przypadku, gdy tablice rejestracyjne są zniszczone, zostały ukradzione bądź zagubione, pracownik stacji demontażu umieszcza na zaświadczeniu kasacyjnym informację, że właściciel nie zdał tablic rejestracyjnych pojazdu.


3. Nie mam dowodu rejestracyjnego samochodu – czy mogę oddać samochód na złom?

Nie, ponieważ jest on jednym z dokumentów wymaganych podczas przyjmowania do kasacji pojazdu. Dokument ten zawiera najważniejsze informacje pozwalające na identyfikacje samochodu oraz jego właściciela, dlatego też musi być dostarczony do stacji demontażu wraz z autem.


4. Zgubiłem dowód rejestracyjny – co mogę zrobić, aby zezłomować auto?

Jeśli dowód rejestracyjny został zagubiony należy udać się do Wydziału Komunikacji, gdzie można uzyskać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu rejestracyjnego lub kartę informacyjną pojazdu. Dopiero posiadanie jednego z powyższych dokumentów umożliwia zezłomowanie samochodu.


5. Policja zabrała mi dowód rejestracyjny – czy mogę oddać auto do złomowania, jeśli mam tylko pokwitowanie?

Nie, pokwitowanie odbioru dowodu rejestracyjnego nie stanowi podstawy prawnej do wystawienia zaświadczenia o zezłomowaniu  pojazdu. Tym samym na podstawie dokumentu wystawionego przez policję nie można oddać samochodu do kasacji.


6. Samochód nie jest moją własnością – czy mogę go zezłomować?

Tak, w przypadku, gdy samochód nie może zostać oddany do kasacji osobiście przez właściciela może to zrobić osoba trzecia. Należy jednak pamiętać, że poza dokumentami standardowo wymaganymi do kasacji pojazdu, niezbędne jest także upoważnienie dla osoby oddającej samochód, które podpisane jest przez właściciela auta.

Druk upoważnienia można znaleźć TUTAJ.

7. Jestem współwłaścicielem samochodu – czy mogę sam zezłomować auto?

Nie. Jeśli pojazd posiada dwóch lub więcej współwłaścicieli, wówczas niezbędna jest zgoda każdego z nich na zezłomowanie pojazdu. Współwłaściciele nie muszą być obecni podczas oddawania pojazdu do stacji demontażu, wystarczy, że osoba zdająca pojazd będzie posiadała pisemne upoważnienie do zezłomowania auta.

Druk upoważnienia można znaleźć TUTAJ.

8. Mój samochód jest niesprawny/ nie mam opłaconego OC – jak mogę dostarczyć samochód do stacji demontażu?

Jeśli samochód nie może poruszać się samodzielnie po ulicach, ponieważ jest niesprawny lub nie ma opłaconego obowiązkowego ubezpieczenia, wówczas może po niego przyjechać pracownik naszej firmy. Wystarczy zadzwonić i umówić się na określony dzień i godzinę, a samochód z lawetą podjedzie w wyznaczone miejsce i zabierze pojazd do kasacji.


9. Chcę skorzystać z transportu lawetą – czy będę musiał za to zapłacić?

Nie. Transport złomowanego pojazdu z miejsca pobytu do stacji demontażu jest bezpłatny.

10. Chcę oddać samochód do kasacji – czy dostanę za to jakieś pieniądze?

Tak. Nasza firma płaci właścicielom za każdy oddany do kasacji pojazd.


11. Zamierzam oddać auto na złom – ile za nie dostanę?

Kwota, jaką właściciel otrzymuje za oddane do kasacji auto jest wyliczana indywidualnie. Jej wysokość uzależniona jest m.in. od wieku auta, stopnia zniszczenia i ilości brakujących części.


12. W moim samochodzie brakuje części – czy mogę go oddać na złom?

Tak. Samochody, w których brakuje części również mogą zostać przyjęte do kasacji. Właściciel musi się jednak liczyć z niższą kwotą pieniędzy, które otrzyma za złomowany pojazd.


13. Mój samochód jest niekompletny – ile pieniędzy za niego dostanę?

W przypadku, gdy waga samochodu wynosi 90% tej, która jest wpisana w dokumentach pojazdu, wówczas właściciel otrzymuje całą kwotę wynikającą z wyceny auta. Natomiast wtedy, gdy brak wagi jest większy, niż 10% wówczas właściciel stacji demontażu ma prawo pobrać od właściciela opłatę w wysokości nieprzekraczającej 10 zł za każdy brakujący kilogram. W rzeczywistości, kwota ta jest odliczana od kwoty, na jaką został wyceniony pojazd.

Zapytanie o kasację

Formularz wysłany

Kontakt

Telefon - Złomowanie pojazdów Wigmet

złomowanie pojazdów:

506-80-32-32

Telefon - Sprzedaż części Wigmet

sprzedaż części:  

512-33-08-17

Wyślij email - Wigmet skup samochodów

demontaz@wigmet.pl

Zapytanie o części

Formularz wysłany