Dokumenty niezbędne do złomowania pojazdów

Często na naszych podwórkach, na parkingach czy w garażach stoją samochody, które nie nadają się już do dalszej eksploatacji. Zamiast niepotrzebnie opłacać składki ubezpieczeniowe i martwić się co dalej zrobić z wrakiem, może po prostu oddaj go na złom. Zobacz jakie dokumenty są niezbędne podczas oddawania auta do stacji demontażu pojazdów.

Dokument potwierdzający tożsamość

Abyś mógł oddać samochód na złom musisz mieć przy sobie dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Najlepiej, żeby to był dowód osobisty, ale może być również paszport lub prawo jazdy.

Dokumenty pojazdu

Podczas przyjmowania na złom samochodu, pracownik stacji demontażu z pewnością poprosi Cię o dokumenty pojazdu. Będzie konieczny dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu – jeśli została wydana. Jeśli dowód rejestracyjny samochodu został zatrzymany przez policję możesz zgłosić się do Wydziału Komunikacji, gdzie jest zarejestrowany pojazd, i poprosić o zaświadczenie, które jest równoznaczne z dowodem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu rejestracyjnego.]

Dokument potwierdzający własność pojazdu

Głównym dowodem własności pojazdu jest wpis w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli kupiłeś samochód i jeszcze nie został wystawiony ten dokument możesz wykorzystać umowę kupna-sprzedaży jako potwierdzenie własności pojazdu. Jeśli pojazd otrzymałeś w spadku, wtedy dokumentem potwierdzającym własność pojazdu jest prawomocny wyrok sądu o nabyciu spadku.

Upoważnienie

Jeśli oddajesz na złomowisko samochód w imieniu innej osoby bądź pojazd firmowy, wtedy niezbędne jest posiadanie upoważnienia.

Zgoda na złomowanie pojazdu

Jeśli pojazd oddawany do złomowania ma jednego lub więcej współwłaścicieli musisz posiadać również pisemną zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na zezłomowanie pojazdu. Wybierając się do stacji demontażu pojazdów należy pamiętać, że współwłaścicielem może być również bank – jeśli samochód był kupowany na raty, leasingowany lub jest zabezpieczeniem kredytu.

Posiadając niezbędny zestaw dokumentów możesz spokojnie wybrać się do stacji demontażu i oddać swoje stare lub uszkodzone auto na złom.