Kasacja samochodu a  ubezpieczenie OC

Zgodnie z polskim prawem każdy samochód musi posiadać ubezpieczenie OC od momentu pierwszego zarejestrowania aż do chwili ostatecznego wyrejestrowania pojazdu. Za brak obowiązkowego ubezpieczenia mogą zostać naliczone dotkliwe kary. Co jednak staje się z pieniędzmi wydanymi na ubezpieczenie, jeśli, podczas jego trwania, auto zostanie zezłomowane?


Obowiązek ubezpieczenia OC
Przepisy Prawa o Ruchu Drogowym mówią o tym, że każdy pojazd zarejestrowany musi posiadać ubezpieczenie OC bez względu na wiek oraz fakt czy jest on używany czy też stoi w garażu. Wyjątkiem od tej reguły są pojazdy zabytkowe, które w niektórych wypadkach mogą zostać zwolnione z tego obowiązku. W zależności od tego, jak długo pojazd nie ma ubezpieczenia mandat może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.  Biorąc pod uwagę karę, która może zostać naliczona podczas kontroli drogowej, większość kierowców woli opłacić ubezpieczenie niż narażać się na mandat i inne nieprzyjemności związane z jego brakiem.


Obowiązek ubezpieczenia pojazdu – kiedy się kończy
Ubezpieczenie OC musi być opłacane od pierwszego zarejestrowania samochodu, aż do jego wyrejestrowania. Na ten obowiązek nie ma wpływu fakt czy pojazd jest użytkowany czy nie. Właściciel pojazdu może zostać zwolniony z obowiązku ubezpieczenia dopiero w chwili skutecznego przerejestrowania pojazdu na innego właściciela w przypadku sprzedaży, darowizny lub spadku oraz w przypadku wyrejestrowania pojazdy ze względu na jego wyłączenie z ruchu drogowego np. w wyniku kasacji.


Co z opłaconą już składką, jeśli samochód został zezłomowany?
Jeśli podczas trwania umowy ubezpieczeniowej samochód zostanie wyrejestrowany z powodu kasacji, wówczas można zgłosić w ubezpieczalni chęć odzyskania niewykorzystanej części ubezpieczenia OC. 


Ważne!
Zwrot opłaconej składki nie jest automatyczny. Aby odzyskać pieniądze należy zgłosić fakt wyrejestrowania pojazdu do ubezpieczyciela. 
Aby odzyskać nadpłaconą składkę ubezpieczeniową należy zgłosić fakt wyrejestrowania pojazdu swojemu ubezpieczycielowi. W zależności od firmy ubezpieczeniowej sposób zgłoszenia może się nico różnić. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają osobistej wizyty u przedstawiciela, w innych wyrejestrowanie można zgłosić telefonicznie lub mailowo.
Po zgłoszeniu wyrejestrowania ubezpieczyciel ma dwa tygodnie na zwrot nadpłaconej składki.


Dlaczego warto zgłosić wyrejestrowanie pojazdu ubezpieczycielowi?
Są dwa ważne powody, dla których należy zgłosić ubezpieczycielowi wyrejestrowanie samochodu.
1.    Można otrzymać zwrot nadpłaconej składki.
2.    W przypadku opłaty ratalnej, niezgłoszenie wyrejestrowania skutkuje naliczeniem opłaty za kolejny okres składkowy, zgodnie z umową. Nieopłacenie kolejnej raty ubezpieczenia może wiązać się z karami umownymi.


Oddając swój samochód do kasacji pamiętaj o tym, aby jak najszybciej go wyrejestrować a następnie zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Dzięki temu możesz odzyskać część opłaconej już składki. Jeśli natomiast opłacasz ubezpieczenie w ratach, ubezpieczyciel nie będzie wymagał opłacenia kolejnej raty i nie nałoży kar za jej nieopłacenie.