Opłata depozytowa zamiast recyklingowej

W 2015 roku spore zmiany czekają na wszystkich, którzy sprowadzają samochody zza granicy oraz dla tych, którzy chcą zezłomować swój pojazd. W tym roku Ministerstwo Środowiska rezygnuje z opłaty recyklingowej pobieranej dotychczas od wszystkich pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce, w zamian pojawi się nowa opłata depozytowa.

Opłata recyklingowa

Opłata ta była pobierana od każdego, kto sprowadzał pojazdy zza granicy i wynosiła 500 zł niezależnie czy auto sprowadzała osoba prywatna na własny użytek czy też był to dealer samochodowy. Przepisy dotyczące tej opłaty okazały się niezgodne z prawem unijnym wskutek czego została ona zniesiona.

Opłata depozytowa

W miejsce opłaty recyklingowej w polskich przepisach pojawia się nowa opłata depozytowa. Jej głównym zadaniem jest zachęcenie właścicieli zużytych pojazdów do ich demontażu i w miarę możliwości zakupu nowych pojazdów. Opłata depozytowa ma wynosić 400 zł i ma ją zapłacić każdy, kto rejestruje używane auto. Z opłaty będą zwolnieni właściciele samochodów, za które już wcześniej wniesiono taką opłatę oraz Ci, którzy rejestrują pojazd nowy.

Na co pójdą pieniądze z nowej opłaty?

Środki pieniężne, które zostaną zebrane w postaci opłaty depozytowej mają zostać przekazane do narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze w ten sposób uzyskane mają zostać przeznaczone na dotację do demontażu zniszczonych pojazdów. W myśl nowych przepisów właściciel pojazdu nie tylko nie płaciłby za złomowanie auta, ale wręcz przeciwnie – otrzymywałby za to 400 zł. Z założeń wynika, że kwota ta byłaby wypłacana nawet tym, którzy wcześniej nie opłacili opłaty depozytowej.