Polskie prawo o stacjach demontażu pojazdów

Oddanie pojazdu do stacji demontażu nie jest trudne, jednak należy dokładnie sprawdzić czy złomowisko, gdzie chcesz oddać auto ma uprawnienia do przyjmowania samochodów.

Polskie przepisy regulujące funkcjonowanie stacji demontażu są bardzo restrykcyjne. Każda stacja musi mieć miejsca przygotowane do demontażu poszczególnych elementów samochodów. Każde stanowisko demontażu musi być zabezpieczone przed możliwością przedostania się do środowiska substancji trujących i szkodliwych, które znajdują się w samochodach. Wśród najczęściej wymienianych substancji szkodliwych, które są neutralizowane w stacjach demontażu są płyny samochodowe. Najbardziej trującym z nich jest bez wątpienia kwas znajdujący się w akumulatorach. Poza nim wśród szkodliwych substancji znajduje się także paliwo, bez względu na to czy jest to benzyna, olej napędowy czy gaz, olej silnikowy oraz płyn chłodniczy. Certyfikowana stacja demontażu musi posiadać sprzęt do wydobywania tych płynów z pojazdu, a następnie do ich neutralizacji.

Poza zabezpieczeniem środowiska przed przenikaniem do niego szkodliwych substancji, stacje demontażu w Legnicy oraz całym kraju są zobligowane do odzyskiwania części oraz oddawania elementów pojazdu do recyklingu. W ustawie regulującej zasady działania Stacji Demontażu Pojazdów poziom odzysku surowców oraz elementów oddawanych do powtórnego przetworzenia wynosi ok. 90% - w przypadku aut, które oddane są na złom w całości. Regulacje prawne w przypadku pojazdów silnie uszkodzonych lub oddanych na złom z brakującymi elementami są nieco inne.

Decydując się na oddanie samochodu do stacji demontażu nie trzeba się martwić, że wrak będzie zanieczyszczał środowisko. Jak można zauważyć w dzisiejszych czasach certyfikowane złomowiska to nie tylko skład wraków, ale przede wszystkim ogromne zakłady odzyskujące surowce wtórne oraz utylizujące i neutralizujące niebezpieczne odpady.