Recykling odpadów opakowaniowych – co na to Unia Europejska?

Recykling odpadów opakowaniowychOdkąd Polska jest jednym z członków Unii Europejskiej obowiązuje ją wiele rozwiązań prawnych ustalanych w Brukseli. Jedną z tematyk, które uzgadniane są poza naszym krajem jest szeroko pojęta Ekologia – w tym również recykling odpadów opakowaniowych

Ustalenia unijne dotyczące recyklingu opakowań

W codziennym kieracie towarzyszącym tworzeniu prawa unijnego często pojawia się tematyka zanieczyszczenia środowiska i dążenia do poprawy obecnej sytuacji. Przepisy unijne wymagają od krajów członkowskich większego zaangażowania się w ochronę środowiska. Jedną z dyrektyw, które państwa unijne mają wprowadzić w życie, jest podniesienie poziomu ilości przetwarzanych odpadów opakowaniowych. Zgodnie z przepisami do 2020 roku ogólny odzysk opakowań powinien wynieść 61% - w tym odzysk opakowań wielomateriałowych, w których dominują tworzywa sztuczne – 23,5%, opakowań aluminiowych i stalowych – 51%, opakowań wykonanych z tektury i szkła – 61%, opakowań drewnianych 16%.

Polskie prawo w sprawie recyklingu opakowań

Jak można się spodziewać powyższych wskaźników recyklingu nie uda się osiągnąć z dnia na dzień. Ponadto nie będzie to też możliwe bez odgórnych zaleceń i koordynacji. Dlatego też w 2013 roku w Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawodawca zobowiązał producentów a także importerów opakowań do prowadzenia działań edukacyjnych związanych z właściwym gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Sposób prowadzenia kampanii edukacyjnej nie jest dokładnie określony stąd też producenci i importerzy opakowań mają szerokie pole do popisu. Mogą to robić za pomocą broszur edukacyjnych, ulotek, kursów, szkoleń ale również konkursów czy różnego rodzaju imprez tematycznych.

Recykling wszelkich surowców wtórnych jest bardzo ważny. To jak wiele materiałów można odzyskać widać bardzo wyraźnie podczas demontażu samochodów, kiedy to wszystkie elementy metalowe, z tworzyw sztucznych itd. można układać w pokaźne stosy. Niemniej jednak spoglądając na ilość opakowań, które wyrzucamy każdego dnia w warunkach domowych też można zauważyć jak palącym problemem są odpady opakowaniowe.