Śmieci, odpady i nieczystości na przestrzeni wieków

Obecnie coraz częściej możemy spotkać się z tematyką śmieci. Segregacja, składowanie oraz recykling odpadów to dziś tematyka nagląca i warta podejmowania. Należy sobie jednak uświadomić, że problem ze śmieciami nie powstał wczoraj, ale jego historia jest niemal tak samo stara jak historia ludzi.

Dawno, dawno temu….
Śmieci towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Od zawsze podczas działań ludzkich powstawały jakieś odpady. Na początku były to głównie resztki pozostające po pożywieniu, obróbce drewna czy pozostałości po paleniskach. Większość z nich ulegała szybkiej biodegradacji, a tym samym nie było konieczności zajmowania się odpadami.

Odpady w starożytności
Z upływem czasu skupiska ludzkie stawały się coraz większe. O ile w niewielkich osadach nie było problemu z odpadami, o tyle miasta cierpiały z powodu śmieci. Pierwsze składowiska śmieci, o których wiemy, pojawiły się na Krecie kilka wieków przed Chrystusem. Pierwsze składowiska śmieci miały formę dołów, do których wrzucano odpady, a po ich napełnieniu były one zasypywane. Niestety często zdarzało się, że odpady lądowały w starych studniach, w lasach i na łąkach, ale również bezpośrednio na ulicach miast. W wyniku uporczywego zaśmiecania ulic już ok. V w. p.n.e. w Atenach wydano dekret nakazujący wyrzucanie odpadów na specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach, które znajdują się w oddaleniu co najmniej 1,5 km od granic miasta. Były to pierwsze uregulowania prawne dotyczące odpadów.

Obecnie coraz częściej możemy spotkać się z tematyką śmieci. Segregacja, składowanie oraz recykling odpadów to dziś tematyka nagląca i warta podejmowania. Należy sobie jednak uświadomić, że problem ze śmieciami nie powstał wczoraj, ale jego historia jest niemal tak samo stara jak historia ludzi.

Dawno, dawno temu….
Śmieci towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Od zawsze podczas działań ludzkich powstawały jakieś odpady. Na początku były to głównie resztki pozostające po pożywieniu, obróbce drewna czy pozostałości po paleniskach. Większość z nich ulegała szybkiej biodegradacji, a tym samym nie było konieczności zajmowania się odpadami.

Odpady w starożytności
Z upływem czasu skupiska ludzkie stawały się coraz większe. O ile w niewielkich osadach nie było problemu z odpadami, o tyle miasta cierpiały z powodu śmieci. Pierwsze składowiska śmieci, o których wiemy, pojawiły się na Krecie kilka wieków przed Chrystusem. Pierwsze składowiska śmieci miały formę dołów, do których wrzucano odpady, a po ich napełnieniu były one zasypywane. Niestety często zdarzało się, że odpady lądowały w starych studniach, w lasach i na łąkach, ale również bezpośrednio na ulicach miast. W wyniku uporczywego zaśmiecania ulic już ok. V w. p.n.e. w Atenach wydano dekret nakazujący wyrzucanie odpadów na specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach, które znajdują się w oddaleniu co najmniej 1,5 km od granic miasta. Były to pierwsze uregulowania prawne dotyczące odpadów.

Średniowiecze
W wiekach średnich odpady stawały się coraz większym problemem, szczególnie dla mieszkańców miast. Połączenie śmieci i nieczystości lądujących na ulicach oraz gryzoni żywiących się odpadkami to jedna z głównych przyczyn szalejących wówczas epidemii. Pod koniec średniowiecza pojawiły się pierwsze zakłady oczyszczania miasta, których zadaniem było sprzątanie ulic z zanieczyszczeń. Władze miast nakazywały również okresowe czyszczenie studni. W tym też czasie w różnych miejscach Europy pojawiały się kolejne regulacje prawne mające na celu ochronę przed zbytnim zanieczyszczeniem otoczenia. Przepisy zakazywały wyrzucania nieczystości i odpadów do rzek, strumieni i studni, a także wyrzucania ich bezpośrednio na ulice. Doszło nawet do tego, że włodarze niektórych miast europejskich na własny koszt starali się usuwać z miasta śmieci. Jedną z ciekawszych regulacji prawnych dotyczących zanieczyszczeń wprowadzono w Paryżu, którego mieszkańcy mieli każdego dnia o świcie wystawiać śmieci przed drzwi. Wystawione nieczystości zbierały specjalne służby komunalne.

Rewolucja przemysłowa
Problemy średniowiecznych miast okazały się niczym w porównaniu do tych, które nastąpiły w okresie rewolucji przemysłowej. Dotychczas większość nieczystości oraz odpadów pochodziło z gospodarstw domowych oraz hodowli zwierząt i upraw, teraz pałeczkę przejęły zakłady przemysłowe. Poza domowymi nieczystościami na składowiskach zaczęły pojawiać się również odpady poprodukcyjne.

Odpady konsumpcjonizmu
Przez ostatnie 200 lat w społeczeństwie rozwinął się ogromny konsumpcjonizm, który jest ściśle związany z niezwykle szybkim wzrostem ilości odpadów. Zakłady przemysłowe produkują duże ilości różnych artykułów, z których wiele nigdy nie jest wykorzystywanych. Nadprodukcja trafia na składowiska śmieci albo do spalarni, a w najlepszym wypadku jest poddawana recyklingowi. Przez tysiąclecia istnienia ludzi nigdy nie było takich ilości odpadów. Dlatego niezwykle ważne jest dokładnie przemyślane działanie mające na celu zmniejszenie ilości śmieci