Kara za nieprawidłowe złomowanie pojazdów

Przez całe dziesięciolecia właściciele starych i uszkodzonych pojazdów oddawali je na złomowiska bez certyfikatów, zostawiali w lasach, na łąkach lub demontowali w swoich prywatnych garażach. Od 2005 roku takie zachowania mogą być karane. Demontaż pojazdu na własną rękę, albo oddanie go na nielegalne złomowisko może okazać się bardzo nieopłacalne.

Ustawa z 20 stycznia 2005 roku regulująca zasady recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji określa bardzo dokładnie czego nie wolno robić i za co grozi kara finansowa.

Według ustawy każdy kto poza stacją demontażu będzie:

  • usuwał elementy lub substancje niebezpieczne (w tym płyny) z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • wymontowywał przedmioty wyposażenia lub części, które nadają się do dalszego wykorzystania z samochodów wycofanych z eksploatacji;
  • wymontowywał elementy nadające się do odzysku lub recyklingu z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

podlega karze w wysokości od 10 do 300 tysięcy złotych.

Jak zatem można zauważyć kara za nieprzestrzeganie ustawy może być bardzo dotkliwa. Częstokroć nielegalne złomowanie lub demontaż auta może kosztować o wiele więcej niż samochód jest warty. Tym samym warto dobrze się zastanowić nim wywieziemy resztki rozebranego pojazdu do lasu lub wrzucimy do rowu.