Aby oddać pojazd do stacji demontażu niezbędne są:

  • dowód osobisty właściciela
  • dowód rejestracyjny pojazdu
  • karta pojazdu (jeśli została wydana)

Tak, ale w przypadku, gdy tablice rejestracyjne są zniszczone, zostały ukradzione bądź zagubione, pracownik stacji demontażu umieszcza na zaświadczeniu kasacyjnym informację, że właściciel nie zdał tablic rejestracyjnych pojazdu.

Nie, ponieważ jest on jednym z dokumentów wymaganych podczas przyjmowania do kasacji pojazdu. Dokument ten zawiera najważniejsze informacje pozwalające na identyfikacje samochodu oraz jego właściciela, dlatego też musi być dostarczony do stacji demontażu wraz z autem.

Jeśli dowód rejestracyjny został zagubiony należy udać się do Wydziału Komunikacji, gdzie można uzyskać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu rejestracyjnego lub kartę informacyjną pojazdu. Dopiero posiadanie jednego z powyższych dokumentów umożliwia zezłomowanie samochodu.

Nie, pokwitowanie odbioru dowodu rejestracyjnego nie stanowi podstawy prawnej do wystawienia zaświadczenia o zezłomowaniu  pojazdu. Tym samym na podstawie dokumentu wystawionego przez policję nie można oddać samochodu do kasacji.

Tak, w przypadku, gdy samochód nie może zostać oddany do kasacji osobiście przez właściciela może to zrobić osoba trzecia. Należy jednak pamiętać, że poza dokumentami standardowo wymaganymi do kasacji pojazdu, niezbędne jest także upoważnienie dla osoby oddającej samochód, które podpisane jest przez właściciela auta.

Druk upoważnienia można znaleźć TUTAJ.

Nie. Jeśli pojazd posiada dwóch lub więcej współwłaścicieli, wówczas niezbędna jest zgoda każdego z nich na zezłomowanie pojazdu. Współwłaściciele nie muszą być obecni podczas oddawania pojazdu do stacji demontażu, wystarczy, że osoba zdająca pojazd będzie posiadała pisemne upoważnienie do zezłomowania auta.

Druk upoważnienia można znaleźć TUTAJ.

Jeśli samochód nie może poruszać się samodzielnie po ulicach, ponieważ jest niesprawny lub nie ma opłaconego obowiązkowego ubezpieczenia, wówczas może po niego przyjechać pracownik naszej firmy. Wystarczy zadzwonić i umówić się na określony dzień i godzinę, a samochód z lawetą podjedzie w wyznaczone miejsce i zabierze pojazd do kasacji.

Nie. Transport złomowanego pojazdu z miejsca pobytu do stacji demontażu jest bezpłatny.

Tak. Nasza firma płaci właścicielom za każdy oddany do kasacji pojazd.

Kwota, jaką właściciel otrzymuje za oddane do kasacji auto jest wyliczana indywidualnie. Jej wysokość uzależniona jest m.in. od wieku auta, stopnia zniszczenia i ilości brakujących części.

Tak. Samochody, w których brakuje części również mogą zostać przyjęte do kasacji. Właściciel musi się jednak liczyć z niższą kwotą pieniędzy, które otrzyma za złomowany pojazd.

W przypadku, gdy waga samochodu wynosi 90% tej, która jest wpisana w dokumentach pojazdu, wówczas właściciel otrzymuje całą kwotę wynikającą z wyceny auta. Natomiast wtedy, gdy brak wagi jest większy, niż 10% wówczas właściciel stacji demontażu ma prawo pobrać od właściciela opłatę w wysokości nieprzekraczającej 10 zł za każdy brakujący kilogram. W rzeczywistości, kwota ta jest odliczana od kwoty, na jaką został wyceniony pojazd.