Konferencja klimatyczna w Paryżu

O tym, że nasz klimat znacząco się zmienia możemy przekonać się oglądając wiadomości pogodowe. Coraz częściej słyszymy o niezwykłych zjawiskach takich jak susze, ulewy, huragany czy ekstremalnie wysokie temperatury. Ale co wspólnego mają światowi przywódcy z pogodą? Jak się okazuje – całkiem sporo.

Efekt cieplarniany – zdaniem naukowców

Z tym, że temperatura na ziemi wzrosła nikt nie dyskutuje. Podobnie zresztą jak z topnieniem lodowców, zmianami w rozłożeniu opadów na kuli ziemskiej czy zwiększoną ilością huraganów. Jednakże tłumaczenie tych zjawisk bywa bardzo rożne. Wielu naukowców upatruje ich przyczyn w zbyt dużym zanieczyszczeniu powietrza. Ich zdaniem nadmierna ilość wydzielanych gazów cieplarnianych sprawiła globalny wzrost temperatury, a co za tym idzie również inne zjawiska pogodowe. Druga grupa naukowców twierdzi, że zmiany w klimacie następują na Ziemi cyklicznie, o czym może świadczyć chociażby epoka lodowcowa. Tym samym człowiek pomimo najszczerszych chęci nie przyczynia się w jakimś specjalnym stopniu do globalnego ocieplenia. Jako potwierdzenie tej tezy podają wyniki badań jakości powietrza dokonywane po wybuchach wulkanów.

Efekt cieplarniany – dwutlenek węgla

Ze zmianami klimatycznymi na ziemi ludzie próbują walczyć już od kilku dziesięcioleci. Głównym kierunkiem zmian związanych z efektem cieplarnianym jest zmniejszenie emisji tzw. gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Związek ten powstaje w procesach spalania węgla oraz wszelkich materii, gdzie występuje ten pierwiastek. Z wydzielaniem dwutlenku węgla mamy do czynienia już na poziomie komórkowym. Oddychając wydychamy ten gaz. Jednak jak się można domyślić to nie proces oddychania doprowadza do zanieczyszczenia klimatu. Znacznie więcej dwutlenku węgla dostaje się do środowiska w wyniku spalania węgla, ropy naftowej, gazu oraz innych paliw. Warto przy tym zauważyć, że z wymienionych paliw w naszym świecie wytwarzana jest energia elektryczna oraz cieplna. Kopcące kominy są w każdym mieście. Podobnie jak miliony samochodów dymiących na potęgę. Tym samym jest co naprawiać.

Efekt cieplarniany – politycy

O efekcie cieplarnianym politycy rozmawiają dość często. Co pewien czas pojawiają się nowe zapisy prawne mające na celu zmniejszenie wydzielania do atmosfery gazów cieplarnianych. Niestety nie są one zbyt skuteczne. Dotychczas ochronę środowiska na poważnie brała głównie Europa. Państwa naszego kontynentu starają się zmniejszyć wydzielanie dwutlenku węgla, z dużą dozą skuteczności. Niestety gazy rozprzestrzeniają się po całej planecie, a brak dążenia do poprawy jakości powietrza w Chinach czy Stanach Zjednoczonych Ameryki sprawia, że europejskie wysiłki na niewiele się zdają. Dziś rozpoczął się szczyt klimatyczny, na który zostali zaproszeni przywódcy większości państw świata. Mają rozmawiać o tym, jak ratować środowisko w pełni odpowiedzialnie. Jeśli wszyscy zadbamy o Ziemię, być może ona będzie się nadal troszczyła o nas.