Makulatura w szkole

Dzisiejszy świat jest pełen śmieci. Można je znaleźć dosłownie wszędzie. Idąc ulicą na chodnikach można zobaczyć walające się papiery czy fruwające foliówki, w lesie stoją wraki aut lub worki ze śmieciami. Często stawiamy sobie pytanie „co zrobić, żeby nasz świat był czystszy?” – najlepiej zacząć od edukacji najmłodszych.

Jedną z ciekawych inicjatyw odbywających się w pobliżu jest zbiórka makulatury przez dzieci szkolne. Założeniem akcji jest wskazanie dzieciom z podstawówki, że śmieci mogą być przydatne. Akcja prowadzona jest z powodzeniem już od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie. I z pewnością warto się jej przyjrzeć.

Na czym polega?

Dzieci przez cały rok szkolny (a niektóre nawet w wakacje) zbierają makulaturę, która następnie jest oddawana do skupu. Podczas roku szkolnego w każdym miesiącu wyznaczony jest jeden dzień, kiedy uczniowie przynoszą do szkoły zebrany papier. Tego też dnia przyjeżdża samochód z firmy skupującej makulaturę. Papier zebrany przez poszczególnych uczniów klasy jest zliczany, a na koniec roku każda klasa otrzymuje wynagrodzenie za oddaną makulaturę – pieniądze przeznaczane są na cel wybrany przez dzieci i rodziców.

Czego uczy?

Akcja zbierania makulatury przeprowadzona w szkole ma wiele aspektów edukacyjnych. Przede wszystkim uczy dzieci, że jest wiele „śmieci”, które można wykorzystać po raz kolejny. Po wtóre angażuje dzieci do wspólnego działania. Wiele maluchów chodzi do sklepów, skąd zabiera kartony, zbiera ulotki walające się na korytarzach w blokach i kamienicach, a czasami odwiedza sąsiadów i znajomych w poszukiwaniu starych czasopism. Dodatkową zachętą jest możliwość „dorobienia” na wybrany cel – np. dofinansowanie wyjścia do kina czy wyjazdu na wycieczkę.

Co daje?

Dzięki akcji zbierania makulatury dzieci zwracają baczniejszą uwagę na to, co dzieje się ze śmieciami. Chętnie podejmują współpracę z kolegami w klasie, ponieważ dążą do wspólnego celu. Warto przy okazji wspomnieć, że każdego roku prowadzony jest konkurs na najwięcej oddanej makulatury. Wygrywająca go klasy otrzymuje dodatkowe pieniądze. Tym samym dochodzi również motyw rywalizacji między klasami. Tak zbudowana akcja daje uczniom więcej niż opowiadanie historii przez rodziców czy nauczycieli na temat segregowania śmieci.

Wyniki akcji

Czytając o akcji zbierania makulatury w szkole wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego jak skutecznie działają dzieci (wraz ze swoimi rodzicami, którzy dzielnie wspierają akcję makulaturą zbieraną w zakładach pracy). Jak wynika z comiesięcznego sprawozdania wywieszanego na szkolnej gazetce, poszczególne klasy zbierają od kilkunastu do kilkuset kilogramów papieru każdego miesiąca. W skali roku ze szkoły wywożone jest kilka ton surowca do przerobienia, a z drugiej strony każda klasa otrzymuje od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, które może wykorzystać na swoje potrzeby.